Info


Als organisatie zijn onze belangrijkste drie aandachtsgebieden:

1. Vroege jeugd en jeugdontwikkeling:


Glimlach van een kind zet zich in om kwetsbare kinderen (in de leeftijd van 0-16 jaar) te voorzien van alle belangrijke voorzieningen om een gezonde ontwikkeling en dus toekomstig succes te bevorderen. Waaronder een dak boven hun hoofden, voedzame maaltijden en adequate medische zorg zijn slechts de basisbehoeften waar we voor zorgen. Wij geloven dat we, met de juiste begeleiding en zorg, kwetsbare kinderen leren om op eigen benen te staan. Uiteindelijk worden ze gelukkige, onafhankelijke en productieve volwassenen met het vermogen om hun kansen te benutten en bij te dragen aan gemeenschap en platteland.

2. Onderwijs:


kwetsbare kinderen en jongeren hebben vaak een stabiele en stimulerende omgeving als vitaal onderwijs nodig. Ze worden ook onevenredig uitgesloten van het formele onderwijssysteem en blijven onvoorbereid om als jonge volwassenen de arbeidsmarkt op te gaan. We bieden educatieve ondersteuning via centra voor voorschools onderwijs en bieden beurzen aan voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs.

3. Ontwikkeling en empowerment van de gemeenschap:


Wij geloven sterk in sociaaleconomische empowerment en inclusie. Ontwikkeling van vaardigheden is van vitaal belang voor de ontwikkeling van individueel niveau tot gemeenschapsniveau. De verzamelde vaardigheden zijn van vitaal belang bij het vormgeven van levens van gemeenschappen op economisch, sociaal en politiek vlak. We zullen samenwerken met belanghebbenden zoals jonge volwassenen, voogden en ouders om duurzame economische kansen te creëren tussen Afrika en Europa. Zodat op lange termijn voogden en ouders hun gezin zelf kunnen onderhouden (schoolgeld en andere behoeften betalen).

Is jouw nieuwsgierigheid gewekt?

help meeCONTACTEER ONS

Onze sponsors